24 September 2020

Färgglada emojis i din favoritterminal

Den terminalemulator jag använder mig utav är en väldigt personligt patchad version utav st. När man för en konversation genom tjänster likt XMPP och IRC där många idag skriver från sina mobila enheter förekommer ofta emojis. Det är därför tråkigt med de gråa emojis typsnitt likt symbola renderar. Följande tips bör även fungera för dig med exempelvis urxvt som terminalemulator.

Installera en patchad version utav libxft

libxft är ett program tillhörande xorg-familjen. Just libxft hjälper till att rendera texten FreeType nyttjar. Libxft uppdateras inte ofta och det är lite oklart hur mycket energi som egentligen läggs ner på projektet. Det finns en patch du vill installera för detta inläggs syfte - att möjliggöra färgglada emojis i din terminalemulator. Använder du Arch Linux finns det ett paket i AUR.

Förslag på emojis

Du vill även ha ett typsnitt som kan genera dessa emojis. Personligen använder jag mig utav Noto Color Emoji, men JoyPixels är ett populärt alternativ.

Om du har gigantiska emojis

Om du äntligen ser dina färgglada emojis men de är gigantiska behöver du tala om för FreeType hur de ska renderas. Med utökade rättigheter skriver du ln -s /etc/fonts/conf.avail/10-scale-bitmap-fonts.conf /etc/fonts/conf.d/. Om du ångrar dig, ta bara bort länken /etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf.

Det bör räcka med att starta om terminalemulatorn för ändringarna ska verkställas.

Använder du också st?

Använder du st behöver du en patch. Närmare bestämt font2-patchen. Denna patch gör det möjligt, som namnet antyder, att använda flera typsnitt. När ett tecken som inte ingår i det primära typsnittet agerar det andra typsnittet fallback. Se till att typsnittet är av den karaktär som visar emojis. På min maskin används följande: static char *font2[] = { "Noto Color Emoji:pixelsize=15:antialias=true:autohint=true" }; Byt ut Noto Color Emoji mot det typsnitt du vill använda.